Kouluryhmille

Verla sopii kaikkien kouluasteiden retkikohteeksi niin keväällä kuin syksylläkin. Vierailuun voi yhdistää myös erilaisia Verlaan liittyviä tehtäviä ja työpajoja.

Verlan puuhiomoon ja pahvitehtaaseen voi tutustua ainoastaan oppaan johdolla.

Mu­seo tar­joaa opas­tuk­set kou­lu­lais­ryh­mil­le opet­ta­ji­neen ja oh­jaa­ji­neen ve­loi­tuk­set­ta.

Maailmanperintökohde Verlan puuhiomo ja pahvitehdas Kouvolassa on ainutlaatuinen opintoretkikohde, joka kertoo Suomen metsäteollisuuden syntyvaiheista. Tehtaan perustaminen oli osa 1860-luvulla alkanutta puuhiomobuumia Suomessa. Taustalla oli hiomakoneen keksiminen. Sen avulla paperia ja pahvia voitiin valmistaa puukuidusta. Pienessä Verlan tehtaassa myös koneet olivat pieniä ja tuotanto yksinkertaista. Kaikki vaiheet tukkien uitosta valmiiksi pahviarkiksi ovat Verlassa läsnä.

Tehdasmuseon opastuksella kuulee lisäksi menneiden sukupolvien arjesta pienessä tehdaskylässä, jossa elämä oli omavaraista ja yhteisöllistä. Tehdas kehitti sosiaalisia oloja ja tarjosi esimerkiksi terveyssisaren palvelut ja perusti koulun kylän lapsille.

Tehdasopastuksen kesto on noin tunti. 

Tervetuloa luokkaretkelle Verlaan!

 


Yh­dis­tä opin­to­ret­keen met­sä­ret­ki ja eväs­te­le nuo­tio­pai­kal­la

Koululaisten opintoretkeen Verlan tehdasmuseossa voi luontevasti yhdistää metsäretken UPM Metsän tekemällä metsäpolulla, joka lähtee Verlan Seuratalon viereiseltä parkkipaikalta. Noin kahden kilometrin pituisen polun kohteet kertovat metsän eri kasvuvaiheista sekä luonnon- ja maisemanhoidosta. Seuratalon parkkipaikan kohdalla, rannalla, on myös nuotiopaikka, jossa koululaisryhmät voivat evästellä. Nuotiopaikan varaus veloituksetta täältä.

Opintopäivään Verlassa on mahdollista hakea kuljetusavustusta Suomen Metsäsäätiöltä, joka tukee koulujen tutustumista metsäteollisuuteen ja -talouteen.

 

Va­rauk­set ja tie­dus­te­lut

Kouluryhmien opastetut museokierrokset varataan etukäteen:
sähköpostitse museum.verla@upm.com tai
puhelimitse numerosta 02041 52170.

 

Vie­rai­lun oh­jel­maan voi si­säl­tyä esi­mer­kik­si

  • Opastettu museokierros (kesto noin tunti)
  • Metsäpolku (n. 2km) – tiedustele opastusta info@tervarumpu.fi tai kuuntele ääniopastus
  • Kalliomaalaukset
  • Opettajan johdolla voi tutustua museoalueella olevan historiapolun opasteisiin
  • Ruokailu (Ravintola Verlan tavoittaa info@ravintolaverla.fi, 050 4755 550), myös mahdollisuus omatoimiseen makkaranpaistoon
  • Työpajoja, esimerkiksi pahvin valmistusta (Pikku Kippo: Liisa Raskinen pikkukippo@gmail.com, 040 0550 864).

Alueen kartta löytyy täältä

Huo­mioi­ta­vaa

  • Verlan tehdasmuseo ei ole esteetön. Liikuntarajoitteinen henkilö voi kuitenkin osallistua muun ryhmän mukana puolittaiselle kierrokselle.
  • Varmistattehan jo ennen kierroksen alkua, että matkapuhelimenne on äänettömällä.

 

Teh­tä­viä 

Erinomaisia ja Verlan vierailuun helposti yhdistettäviä tehtäviä löytyy Suomen Metsäyhdistyksen sivuilta.

Maailmanperintökohteiden tehtäviä kouluille löytyy Suomen maailmanperintökohteiden yhdistyksen  sivuilta.

Metsään liittyviä tehtäviä löytyy osoitteesta openmetsa.fi

UPM on BirdLifen yhteistyökumppani. Katso tehtäviä ja tietoja linnuista.

Tehtävät soveltuvat niin ennakkotehtäviksi kuin vierailun jälkeenkin tehtäväksi.

 

Met­sä­po­lun yh­tey­teen so­pi­vaa ma­te­ri­aa­lia

 

 

UPM Fo­rest Li­fe

Kertoo mielenkiintoisella tavalla metsästä. Kannattaa tutustua - ja ottaa ohjelmaan vaikkapa englanninkielisenä.

Tilaus
Jos tilaus on keskeneräinen, näet sen tiedot tässä.