Turvallisuus

Turvallisuusohjeet

Museoalueelle pysäköintialueelta siirryttäessä on ylitettävä Verlantie, jolloin on varottava autoliikennettä. Verlantien sivua kulkiessa esim. työläisasuntonäyttelyyn tai metsätietopolun lähtöpaikalle, on noudatettava yleisiä liikennesääntöjä. Museoalueella on satunnaista huoltoliikennettä ja alueen läpi kulkee voimalaitoksen huolto- ja pelastustie.

Kuivaamon päädyssä ja länsipuolen sivussa on putoamisvaarallisia paikkoja.

Hengenvaarallinen virtaus: Pysäköintialue rajoittuu lähes suoraan Verlankoskeen, jossa on erittäin voimakas virtaus, noin 150 m alavirtaan on kaksi voimalaitosta. Myös voimalaitosten alapuolella on vaarallisia virtauksia ja pyörteitä. Ranta-alueella liikkuminen ja oleskelu on vaarallista.

Vanhojen tehdasrakennusten lattioissa on epätasaisuuksia, kuten raiteita ja niiden kääntöpyöriä, joita on varottava. Reittiin kuuluu myös jyrkkiä portaita, joissa liikuttaessa on noudatettava varovaisuutta.

Mahdollisessa onnettomuustilanteessa kokoontumispaikkana toimii museon pysäköintialue.

KSS Energia Oy:n voimalaitosalueelle on turvallisuussyistä pääsy kielletty.

 


 

Turvallisuushavainto

 
Hei, oletko tehnyt alueellamme turvallisuuteen liittyvän havainnon? Kerro siitä meille.
 
Havaintoni*
 
Nimi*
 
Yhteystiedot
 

Vastaa lopuksi seuraavaan kysymykseen

 
Paljonko on 1 kertaa 2?
 
 
 
Tilaus
Jos tilaus on keskeneräinen, näet sen tiedot tässä.